ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΟΓΩ COVID 19 Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ή ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2665022291
E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: mail@dipe.thesp.sch.gr
E-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: mis@dipe.thesp.sch.gr
Ε-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: espa.mis@dipe.thesp.sch.gr
FAX: 2665024211

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΗ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email της Δ/νσης Π.Ε. Θεσπρωτίας (mail@dipe.thesp.sch.gr) ως 10-03-2021, με τους εξής τρόπους:

  1. Με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τη Δημόσια Διοίκηση (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω προσωπικών κωδικών Taxisnet.
  2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία, τότε αποστέλλεται η συνημμένη αίτηση παραίτησης.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σ' ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26).

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 3/5/2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ