ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

------------------------

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ δείτε εδώ

------------------------

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια του διορισμού σας, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής σας, παρακαλούμε να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνσή μας, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Αριστέα Γόγολου

Τηλ: 26650 25196

 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται εκτός της εκπαιδευτικής και προϋπηρεσίες συναφείς με τον κλάδο απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ένσημα αυτών).
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΦΜ, το Α.Μ.Κ.Α. και το Α.Μ.Α. του εκπαιδευτικού.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και για τους έγγαμους που δεν έχουν τέκνα, εντός του τελευταίου τριμήνου).Σε περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων, βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.
 • Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.3528/2007.
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχο τον εκπαιδευτικό.
 • Υπεύθυνη Δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό στην Δ/νση Εκπαίδευσης που θα παρουσιαστεί.

Συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά προς συμπλήρωση:


Ενημέρωση για τροποποίηση διατάξεων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 (κατάργηση άδειας για εκπαιδευτικούς κλπ

Ενημέρωση για τροποποίηση διατάξεων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω COVID

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ