ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΟΓΩ COVID 19 Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ή ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2665022291
E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: mail@dipe.thesp.sch.gr
E-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: mis@dipe.thesp.sch.gr
Ε-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: espa.mis@dipe.thesp.sch.gr
FAX: 2665024211

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΗ


Δικαιολογητικά νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών

Παρακαλούνται οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.)

 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται εκτός της εκπαιδευτικής και προϋπηρεσίες συναφείς με τον κλάδο απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ένσημα αυτών).
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΦΜ, το Α.Μ.Κ.Α.  και το Α.Μ.Α.  του εκπαιδευτικού.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και για τους έγγαμους που δεν έχουν τέκνα, εντός του τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων, βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.3528/2007.
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχο τον εκπαιδευτικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό στην Δ/νση Εκπαίδευσης που θα παρουσιαστεί.

Πληροφορίες: Α. Γόγολου

Τηλ.:26650 25196

 

Αιτήσεις προς Οικονομικό Τμήμα

Πληροφορίες: Χ. Γκουντόπουλος

Τηλ.:26650 28592

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ