ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση-Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης οικογενειακής κατάστασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2022-2023_signed

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022-23

Δηλώσεις οικονομικού νεοδιόριστων

1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ συνταξη

Διαδικασία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα για τη διαδικασία εγγραφής και ασφάλισης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, που έχουν διαλέξει την ασφάλεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους η διαδικασία στον ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν/προσκομίσουν στον ΕΦΚΑ για την εγγραφή/ασφάλιση είναι:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.
  3. ΦΕΚ διορισμού (την πρώτη σελίδα και την σελίδα που αναγράφεται το όνομα)
  4. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας και Αναφορά Ανάληψης υπηρεσίας νεοδιόριστου
  5. Μηνιαίο εκκαθαριστικό ( τελευταία μισθοδοσία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (για όσους θέλουν να ασφαλίσουν τα παιδιά τους)

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Χ. Γκουντόπουλος

Τηλ.: 26650 28592

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ