ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Emails
Διεύθυνσης: mail@dipe.thesp.sch.gr
Μισθοδοσίας Μονίμων Εκπαιδευτικών: mis@dipe.thesp.sch.gr
Μισθοδοσίας Αναπληρωτών/ιών Εκπαιδευτικών: espa.mis@dipe.thesp.sch.gr
Τηλ. Γραμματείας: 26650-22291
FAX: 26650-24211
Κύπρου 60,
Τ.Κ.: 46 100,
Ηγουμενίτσα