Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Μεταφορά Μαθητών 157
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.5 176
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 156
Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων εντός και εκτός της χώρας 171
Εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32Α') 307
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 259
Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) 286
Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 280
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες 314
Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής 388

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

-863-2001-ΦΕΚ 863-2001 ΤΒ΄ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ. (ΑΡΧΕΙΟ)
2011-01-14-06-42-23Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας. (ΑΡΧΕΙΟ)
-3122010 Αξιολόγηση των μαθητών στα νεα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)....