Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Μεταφορά Μαθητών 137
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.5 148
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 136
Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων εντός και εκτός της χώρας 149
Εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32Α') 291
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 236
Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) 261
Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 267
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες 297
Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής 361

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

2010-11-26-08-16-36 Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα....
2010-11-26-08-10-18 Διδασκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο...