Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Μεταφορά Μαθητών 166
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.5 187
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 165
Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων εντός και εκτός της χώρας 181
Εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32Α') 318
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 268
Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) 301
Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 290
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες 323
Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής 397

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"