Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Μεταφορά Μαθητών 154
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.5 171
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 153
Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων εντός και εκτός της χώρας 168
Εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32Α') 305
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 258
Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) 282
Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 280
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες 312
Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής 385

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

2010-12-16-11-35-31 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΦΕΚ 831-1997...
2010-11-26-08-10-18 Διδασκαλία? πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο...
2010-11-26-08-04-44 Ορισμός και Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενι? αίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα....