ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

2001998---- 200/1998 Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείου. (ΑΡΧΕΙΟ)
2011998----- 201/1998 Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικό ΣΧολείο. (ΑΡΧΕΙΟ)
12003----------- 1/2003 Σύνθεση, Συγκροτηση και Λειτουργία των Υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβαθμιας Εκπ/σης....
81995--- 8/1995 Αξιολόγηση Μαθητών Δημοτικού. (ΑΡΧΕΙΟ)