ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

3052011 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου....
n-29462001-21 N 2946/2001 Απόσπαση συζύγου Στρατιωτικού (Σχετικό άρθρο 21). (ΑΡΧΕΙΟ)
n3699-2008-N.3699/2008 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. (ΑΡΧΕΙΟ)