ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

-35182006-75 Ν. 3518/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Σχετικό Άρθρο 75). (ΑΡΧΕΙΟ)
n3205-2003-N.3205 2003/ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. (ΑΡΧΕΙΟ)
n3842-2010-N.3842/2010 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. (ΑΡΧΕΙΟ)
n3848-2010-71-N.3848/2010 ΦΕΚ 71τ.Α΄-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. (ΑΡΧΕΙΟ)