ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Για προβλήματα με το κατέβασμα και την χρήση των αρχείων του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε στο 2665022786.
 
Από τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ οι ημέρες απουσίας πρέπει να συμπληρώνονται.AnimatedNew
Παρουσιολόγιο γαι το Έργο:«Στήριξη Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Άξονας Προτεραιότητας 1» ΑΡΧΕΙΟ 2014-2015

Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

ΑΡΧΕΙΟ 2014 - 2015

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

ΑΡΧΕΙΟ 2014 - 2015

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ/ΝΤΗ  (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) για  την Πράξη  «Πληρωμή Ωρομισθίων και Αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΡΧΕΙΟ 2014 - 2015

Παρουσιολόγιο για την ΠΡΑΞΗ: ?Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες?

(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!! Στην περίπτωση των νηπιαγωγών συμπληρώνονταν μόνο Χ ή + σε κάθε ημέρα παρουσίας και όχι ώρες εργασίας.)

(ΑΡΧΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π. / ΕΝΙΣΧ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ζ.Ε.Π. (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ)

(ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

(ΑΡΧΕΙΟ)

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(ΑΡΧΕΙΟ)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) (ΑΡΧΕΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
(ΑΡΧΕΙΟ)
2η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής στην επετηρίδα της Ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΑΡΧΕΙΟ)
Προϋποθέσεις και έγγραφα για ίδρυση ιδιωτικών σχολείων (ΑΡΧΕΙΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
(ΑΡΧΕΙΟ)
EΝΤΥΠΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

(ΑΡΧΕΙΟ 1) (ΑΡΧΕΙΟ 2) (ΑΡΧΕΙΟ 3)ΕΝΤΥΠΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
Υπ. Δήλωση αναρρωτικής άδειας (μέχρι 2 ημέρες χωρίς γνωμάτευση ιατρού), μόνο για μόνιμους εκπ/κούς (ΑΡΧΕΙΟ)
Υπεύθυνση Δήλωση για Χορήγηση 9μηνης Άδειας (ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ (AΡXEIO)
Δήλωση Απεργίας ΕΣΠΑ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1.Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
2.Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική. (ΑΡΧΕΙΟ)
3.Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.. Ρ ΧΕΙΟ)
4.Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
5.Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
6.Αίτηση για Πειραματικά_ΠΤ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΕΙ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
7.Αίτηση για Πειραματικά_ΠΤ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΕΙ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
8.Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)

 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα (ΑΡΧΕΙΟ)
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα (ΑΡΧΕΙΟ)

Οδηγίες για τη δημοσίευση φωτογραφιών και video μαθητών

(ΑΡΧΕΙΟ)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Από 1/2/2017)

Δείτε τη μισθοδοσία σας και ΕΔΩ γνωρίζοντας τους κωδικούς από τοTAXISNET

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΗ: "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Ιστοσελίδες με ενδιαφέροντα λογισμικά για τη γλώσσα

  Από το παιδαγωγικό ινστιτούτο έχουμε ένα πολύ ωραίο λογισμικό που μπορείτε να το χειρίζεστε on line: Γλώσσα Α΄και Β΄Δημοτικού ή να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ. Ένα πρόγραμμα Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Μουσική

  Το Μουσικό χωριό είναι μια ιστοσελίδα που αξίζει να χρησιμοποιήσετε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε on line από εδώ ή κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή πατώντας εδώ. Το Αερόστατο μας μαθαίνει τα Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Λογισμικά και ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για μαθηματικά

  Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουμε το λογισμικό: Μαθηματικά Α΄και Β΄Δημοτικού που μπορείτε να το χειρίζεστε πατώντας εδώ on line ή το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ. Από το Αερόστατο έχουμε τα Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Παραμύθια

  Παιδικά παραμύθια με αφήγηση on line θα απολαύσετε στην ιστοσελίδα "Mικρός Αναγνώστης" πατώντας εδώ και επιλέγοντας τον τίτλο του βιβλίου, επίσης στην ιστοσελίδα "Helppost.gr" πατώντας εδώ, η οποία βέβαια έχει ως πηγή Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Ζωγραφική και καλλιτεχνική δημιουργία

  Υπάρχουν αρκετά προγράμματα ζωγραφικής για μικρά παιδιά! Το εκπαιδευτικό πακέτο "Μικροί καλλιτέχνες σε δράση" αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης. Ενδείκνυται για την Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Λογισμικά που έχουν πολλές και διαφορετικές θεματικές

  Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Περιλαμβάνει πάνω από 40 δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Συναισθήματα και ανθρώπινες σχέσεις

  Το να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου είναι κάτι που μαθαίνεται από μικρή ηλικία και υπάρχουν ωραίες ιστοσελίδες που βοηθούν και μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια τέτοια ιστοσελίδα Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7